Kaartersclub "Kamiel"

Deze komen iedere 4de donderdagnamiddag van de maand samen in het parochiecentrum Louise-Marie.

De kaartingen gebeuren onder het toeziende oog van:

Marc De Vos als voorzitter en secretaris

Adrien Derycke en Roger De Tavernier als bestuursleden

Samen met hun enthousiaste medewerkers: Martine De Keyser, Jeannine Lobijn en Jean Roman

Voor meer info kan men contact opnemen met Marc De Vos via dit mailadres marcoscar.devos@skynet.be