Bezienswaardigheden

Kerk in LOUISE-MARIE

In de tekst over “Geschiedenis van Louise-Marie” leest U dat de kerk ingehuldigd werd in 1853. Jaren later, in 1899, werd door het vermeerderen van het aantal gelovigen een vergroting van de kerk noodzakelijk. Een nieuwe toren en portaal, een traptorentje en de doopkapel, een lengte van 8 meter, werden bijgebouwd.

Ook was er de aanplanting van de linden in de dreef. Intussen zijn die linden wel verdwenen, maar een nieuwe aanplanting gaf ons opnieuw een mooie kerkdreef.

Spoortunnel in LOUISE-MARIE

De spoorwegverbinding Ronse - Gent loopt door een tunnel onder de “Spichtenberg” en heeft een lengte van 422 meter. Deze tunnel werd een eerste maal in gebruik genomen in 1861.

In de loop der jaren waren er soms problemen zoals grond verschuivingen en zelfs dynamiteerde het Duitse leger, bij de terugtrekking in 1918, de tunnel.

Naar verluidt overnachtte Hitler in die tunnel tussen 22 en 23 december 1940.

Er was een klein station dat werd afgebroken, op een 300 meter van de tunnel.

De tunnel is niet te bezoeken daar er dagelijks nog spoorverkeer is tussen Ronse en Oudenaarde.

Rusthuis Sint-Leonardus in LOUISE-MARIE

Het werd gebouwd in 1900 en was voorbestemd als sanatorium, enkel voor vrouwen. Later en nog steeds kregen de bejaarden er een plaatsje.

Het bijhuis was de verblijfplaats van de zusters die in het sanatorium de zieke dames verzorgden.

Vroeger was er ook een schooltje voor de jeugd van Louise-Marie en een boerderij.

Meer inlichtingen kan U vinden op deze link.

Muziekberg en Geuzentoren in LOUISE-MARIE

Op het hoogste punt in het Muziekbos staat de “GEUZENTOREN” met een hoogte van 10 meter en gebouwd uit ertssteen.

Geuzentorens deden vroeger dienst als strafplaats en dit zou ook een strafplaats geweest zijn.

Niet ver daar vandaan stond een hoge boom met een kruis en die plek werd in het dialect “’t  Zietie” genoemd wat kan betekenen “moeten gaan zitten” of in de gevangenis opgesloten worden. Is dit waar? Zeker is dat er in die tijd veel aanhangers van de geuzen waren. Ondertussen is de boom gerooid.

Ook poogde men er in de jaren 1821 op de zuidelijke helling aan druiventeelt te doen.

De Geuzentoren is lange tijd niet meer toegankelijk geweest, maar kan nu weer bezocht worden.

Meer info over Muziekbos:

- Toerisme Vlaamse Ardennen

- Agentschap Natuur en Bos

 

Kunstwerk in LOUISE-MARIE

Op 5 september 2009 was er de onthulling van een mooi kunstwerk op het vernieuwde dorpsplein. Het is een idee en ontwerp van plaatselijk kunstenaar Pol Vermoere en de coördinatie lag in handen van Paul Opsomer, voorzitter van ons feestcomité.

Een sculptuur van liefst 550 kg in roestvrij staal, 3 meter hoog, stelt een originele notenbalk in een open cirkel voor. Het kunstwerk is eigen aan Louise-Marie, gelegen aan de voet van de Muziekberg waar in het verleden tal van muziekactiviteiten plaatsvonden. Eveneens is het een ode aan de Koninklijke vereniging “de Bierfluiters”.

Ja, Louise-Marie springt de wereld uit.

Als dank aan de sponsors staan de namen vermeld op de gedenksteen.